top

Er I sikre på at jeres brandsikring er godkendt?

Ja vores brandsikring er godkendt.!

Er man sikker på at godkendelse overholder BEK nr 776 af 02/06/2020 og udført af en certificeret brandrådgiver?
På nedenstående link kan du læse mere om den ændrede lovgivning.

Link

Ja vi har haft besøg af beredskabsstyrelsen!

Beredskabsstyrelsen er ikke certificerede brandrådgivere, beredskabsstyrelsen kan ved særligt mangelfulde forhold give forbud mod benyttelse af afsnit eller lokaler, indtil forholdene er bragt i orden.
På nedenstående link kan du se om der kræves en certificerede brandrådgiver til jeres bygninger.

Link

Vi har et brandalarm abonnement!

Det er fornuftigt at have et abonnement på brandsikring/ brandanlæg uanset om det er tegnet hos FALCK, Securitas, Verisure, G4S eller andre. Men hvis der ikke er udstedt en certificerede gennemgangsrapport, er man ikke sikret mod et forbud mod benyttelse af afsnit eller lokaler. Skoler og daginstitutioner skal som udgangspunkt bruge en rådgiver certificeret til klasse 3 og 4.
 

Vores lokale brandmand siger alt er i orden

Det er altid en god ide, at have et godt forhold til sin lokale brandmand, men! - på samme måde som en mekaniker ikke kan godkende syn af en bil, kan en brandmand ikke udstede og godkende en certificerede brandgennemgangsrapport. Beredskabsstyrelsen kan ved særligt mangelfulde forhold give forbud mod benyttelse af afsnit eller lokaler, indtil forholdene er bragt i orden.

Frustreret og mangler certificeret hjælp? – Så er Zethner klar til at rådgiver jer i den helt rigtig retning

Hos Zethner Byggerådgivning kan vi tilbyde hele pakken - en løsning bestående af en brand -gennemgangsrapport udført af en certificerede brandrådgiver, tegninger og beskrivelse af nødvendige forbedringer/udbedringer udført af vores arkitekt samt tilbud på udførelse af nødvendige opgaver via vores dygtige tilknyttede håndværkere.

Slip for påbud og ubehagelige overraskelser, undgå frustrerende lange ventetider på certificeret rådgiver og håndværkere og lad Zethner hjælpe og rådgive jer med at få styr på jeres brandsikring og en godkendt brandplan.

Kontakt mail  Tlf. 51281505

Få sikkerhed for at alle brandsikrings funktioner virker efter hensigten

Sådan fungerer Brandvurderingen.

Hvert forhold under gennemgangen får en vurdering, der viser hvor alvorligt forholdet er. Forholdets alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for en eventuel brand, og hvor akut det er at få det udbedret

Sådan fungerer brandsyn

Med baggrund i Beredskabslovens § 36 er kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forpligtet til at foretage brandsyn med regelmæssigt mellemrum på alle skoler i kommunen med flere end 150 personer. Brandsynet skal foretages mindst én gang om året. Den der på kommunalbestyrelsens vegne foretager brandtilsynet kan afgive påbud om afhjælpning af mangler i forhold til reglerne i beredskabslovgivningen.

Ved særligt mangelfulde forhold kan der gives forbud mod benyttelse af afsnit eller lokaler, indtil forholdene er bragt i orden.

Som hovedregel skal brandsyn anmeldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Varselsperioden kan nedsættes, hvis brandsynspersonen og repræsentanten for skolen er enige herom. Brandsynet kan dog – hvis dette skønnes nødvendigt – foretages uanmeldt.

Eksempler på hvad der kontrolleres ved brandsyn:

• Frie flugtveje

• Brand- og evakueringsinstrukser

• Ordensforskrifter og flugtvejsplaner

• Korrekt lukning af branddøre

• Korrekt skiltning

Testimonials