top

Byggerådgivning Istitutioner

Når der skal renoveres eller bygges nyt kan det være vanskeligt for den enkelte bygherre at afsætte ressourcer til dybdegående analyser og til lokalt at tænke nyt i forhold til både brugernes behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi.

Brugerne skal med i byggeprocessen for at etablere ejerskab til det færdige byggeri. Ved at fokusere på nutidige og fremtidige behov hos brugerne, kan der skabes fysiske rammer, som mere præcist og effektivt imødekommer disse behov.

Kontakt mail  Tlf. 51281502

At involvere brugerne giver i sagens natur nogle nye udfordringer.
Tiden og økonomien løber af sporet, fordi ansvaret ligger fordelt hos for mange involverede — personer, som sandsynligvis hverken har erfaring i eller tid til at styre og lede et byggeprojekt.

Zethner Byggerådgivning kan sikre, at bygherrens og brugernes ønsker føres ud i livet - fra tidlig idé til byggeriet står færdig. Vi kan håndtere det samlede projekt fra A til Z, og fordelene er indlysende:

Ét kontaktpunkt giver mulighed for at lægge ansvaret ét sted, og dermed er man sikret mod det hyppigste af alle problemer i forbindelse med institutionsbyggeri:

Når brugerne er med i byggeprocessen er der mange, som har en holdning, og i det hav af input og ideer skal du navigere. Her er det en stor fordel tidligt at kunne drøfte realiteter, muligheder og begrænsninger, og det kræver, at en fagmand er til stede.
Ring på 51 28 15 05 eller brug vores (Kontakt os eller Book et møde) for et uforpligtende møde om byggerådgivning - byggestyring.

Testimonials